Upisi na studije Kineziološkog fakulteta u Splitu

Preddiplomski stručni studij; Diplomski sveučilišni studij; Specijalistički diplomski studij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Upisi u prvu godinu studija – Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

bacc. cin. (180 ECTS)  3 godine studija


Upisi u prvu godinu studija – Diplomski sveučilišni studij kineziologije

mag. cin. (120 ECTS)  2 godine studija


Upisi u prvi semestar studija – Preddiplomski stručni studij kineziologije

struc. bacc. cin. (180 ECTS)  3 godine studija

Potrebno odabrati smjer:

Sportski trener odabranog  sporta

Rrekreacija i fitnes

Kondicijska priprema sportaša

Kineziterapija


Upisi u prvi semestar studija – Specijalistički diplomski studij kineziologije

struc. spec. cin. (120 ECTS) 2 godine studija

Potrebno odabrati smjer:

Sportski trener odabranog  sporta

Rrekreacija i fitnes

Kondicijska priprema sportaša

Kineziterapija

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content