Upisi

NATJEČAJ
ZA UPIS U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2016/2017

Natječaj Sveučilišta u Splitu

UVJETI UPISA

Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

 1. Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije (i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

 1. Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete PDF

Kandidati koji su prethodni studij završili u inozemstvu, najprije moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

 

PRIJAVE I UPISI

Prijave za akademsku godinu 2016/2017 od 29.08. do 14.10.2016.

 • Obrazac prijave
 • Kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • Dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik)
 • rodni list (izvornik)
 • dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)
 • fotokopija osobne iskaznice

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima upisa biti će o tome obavješteni putem e-maila.

 

Ovi kandidati za upis trebaju priložiti:

 • 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci)
 • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)
 • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)
 • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

 

Kandidati koji neće osobno pristupiti upisu trebaju se javiti radi dogovora na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr


UPISI U VIŠE GODINE – AKADEMSKA GODINA 2015/2016

Upisi u više godine (drugu i treću) strucnog i specijalistickog studija provodit ce od 19. do 23.10.2015. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske sluzbe fakulteta.

Za upis je potrebno:

 • Indeks sa svim upisanim ocjenama polozenih ispita
 • Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
 • Dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR45 23300031100399873.

Studenti koji upisu neće pristupiti osobno, obavijest o nakani upisa više godine, te dokaz o uplati trebaju dostaviti na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr (uz uvjet da im je indeks u referadi).

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 23.10.2015. neće biti mogući.

Početak nastave za drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te prvu i drugu specijalističkog diplomskog studija je 07. studenog 2015. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.


UVJETI UPISA VIŠE GODINE STUDIJA

 • Upisi u drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija prema Odluci 1.
 • Studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno treću godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2015/2016 (do 30.09.2016.) moraju završit studij (obranjen završni rad).

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2014/2015 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti upisninu od 350,00 kn.

 • Studenti-prijelaznici koji su studij upisali 2014/2015 upisom petog i šestog semestra imaju status apsolventa do 30.09.2016. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn.
 • Studentima-prijelaznicima koji su studij upisali 2013/2014 upisom petog i šestog semestra produžava se status apsolventa u ak. godini 2015/2016 do 30.09.2016. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn. Ovi studenti obvezni su platiti naknadu za položeni ispit u iznosu od 200,00 kn po ispitu, jednokratno, uključujući završni rad i stručnu praksu.
 • Upisi u drugu godinu specijalističkog studija vrši se prema Odluci 2.
 • Studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete druge studijske godine ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno drugu godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2015/2016 (do 30.09.2016.) moraju završiti studij (obranjen završni rad).