Upisi

NATJEČAJ
ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2016/2017

Natječaj Sveučilišta u Splitu

UPISNA KVOTA

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Diplomski studij kineziologije 90 0 90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno 180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVA ZA STUDIJ

PRIJAVA UPISA 26. i 27.09. od 09.00 do 14.00 sati
RAZREDBENI POSTUPAK
I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)
28.09.
ŽALBE (po potrebi) 29.09. od 08.30 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA 29.09. u 12.00 sati
UPISI

30.09. od 09.00 do 14.00 sati

Ukoliko se razredbeni postupak ne bude provodio, upisi će se provoditi 29. i 30.09.2016.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika i
  • dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.
Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

DOKUMENTACIJA ZA UPIS 

  • Dokaz o završenom preddiplomskom studiju
  • Rodni list i domovnica
  • 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili fotokopija (važeće) osobne iskaznice
  • Dokaz o uplati 400,00 kn na ime upisnine u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,                                    IBAN: HR45 23300031100399873
  • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)