Naputak za postupak prijave i obrane završnih i magistarskih (diplomskih) radova on-line putem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

NAPUTAK ZA POSTUPAK PRIJAVE I OBRANE ZAVRŠNIH I MAGISTARSKIH
(DIPLOMSKIH) RADOVA ON-LINE PUTEM

Točka 1.
Za vrijeme spriječenosti odvijanja kontaktne nastave na sveučilišnim studijima kineziologije, u cilju izbjegavanja nepotrebnih kontakata i očuvanja zdravlja, postupak prijave i obrane završnih i magistarskih (diplomskih) radova prilagođava se novonastalim okolnostima na način da se postupak u cijelosti može odvijati on-line, a u skladu s postojećim pravilnicima.

 

Točka 2.
Propisani obrasci za prijavu teme i mentora, popunjeni od strane studenata, dostavljaju se
Studentskoj službi putem elektroničke pošte (studentska.sluzba@kifst.hr) koja će zaprimljene
obrasce proslijediti Zavodu kojem pripada određena tema, a na isti način, elektroničkom
poštom, odvijat će se i svi ostali propisani koraci u postupku prijave i obrane završnih i
magistarskih (diplomskih) radova.

 

Točka 3.
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

(1) Student kojem je odobrena tema i mentor i koji je ostvario najmanje 175 ECTS bodova, prijavljuje Studentskoj službi elektroničkom poštom obranu završnog rada, najmanje dva dana prije datuma obrane dogovorenog s mentorom.

(2) Ukoliko student zadovoljava uvjete za pristupanje obrani završnog rada, Studentska služba će, također elektroničkom poštom, o tome obavijestiti i studenta i mentora, te dostaviti mentoru Zapisnik o obrani završnog rada i drugu pripadajuću dokumentaciju.

 

Točka 4.
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

(1) Student po završetku radne verzije magistarskog (diplomskog) rada, uz prethodno odobrenje mentora, dostavlja Studentskoj službi putem elektroničke pošte, rad i obrazac MR-OB 2, kojim traži imenovanje povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskog/diplomskog rada (dalje: Povjerenstvo).

(2) Zaprimljeni obrazac Studentska služba dostavlja Zavodu kojem pripada određena tema, kako bi Zavod imenovao članove Povjerenstva

(3) Studentska služba, putem elektroničke pošte, dostavlja članovima povjerenstva i voditeljici knjižnice, rad na čitanje i ocjenu

(4) Voditeljica knjižnice svoju suglasnost na rad daje Studentskoj službi putem elektroničke pošte, a članovi Povjerenstva svoju suglasnost na rad daju svojim potpisom na Izvješću o ocjeni diplomskog/magistarskog rada (dalje: Izvješće). Mentor Izvješće potpisano od svih članova Povjerenstva može dostaviti Studentskoj službi i elektroničkim putem.

(5) Student koji ima pozitivnu ocjenu Povjerenstva i koji je ostvario najmanje 99 ECTS bodova, prijavljuje datum obrane magistarskog/diplomskog rada, dostavom popunjenog obrasca MR-OB 3 Studentskoj službi putem elektroničke pošte. Datum obrane određuje pripadajući Zavod, sukladno propisima.

(6) O datumu obrane Studentska služba obavijestit će studenta i sve članove povjerenstva, te elektroničkom poštom mentoru dostaviti zapisnik i drugu pripadajuću dokumentaciju.

 

Točka 5.
NAČIN OBRANE

(1) Obrana završnog rada na sveučilišnom preddiplomskom studiju može se odvijati on-line putem na način da se osigura nesmetan audio i video prijenos između mentora i studenta/diplomanta.

(2) Obrana magistarskog/diplomskog rada na sveučilišnom preddiplomskom studiju može se odvijati on-line putem na način da se osigura nesmetan audio i video prijenos između studenta/diplomanta, mentora/predsjednika povjerenstva, te još najmanje dva člana povjerenstva.

(3) Zapisnik s obrane i ostala prateća dokumentacija, popunjena i potpisana, dostavljaju se Studentskoj službi elektroničkim putem ukoliko ne postoji druga mogućnost.

(4) Izjavu o akademskoj čestitosti i Izjavu o pohrani završnog/diplomskog rada, popunjenu i potpisanu, student dostavlja Studentskoj službi elektroničkim putem ukoliko ne postoji druga mogućnost.

(5) Uvezane primjerke završnog i magistarskog/diplomskog rada, te rad pohranjen na CD/DVDu, student dostavlja Studentskoj službi osobno ili putem pošte na adresu Fakulteta.

 

Točka 6.
POTVRDA O ZAVRŠETKU STUDIJA

(1) Potvrda o završetku studija studentu se dostavlja u predviđenom roku od osam dana od dana završetka studija.

(2) Potvrda se dostavlja studentu poštom i elektroničkom poštom, a može se i preuzeti osobno, ukoliko je to moguće.

 

Točka 7.
Rok, odnosno najkasniji datum za prijavu teme i mentora završnog i magistarskog/diplomskog rada za obranu rada i završetak studija u akademskoj godini 2019/2020 je 01. srpanj 2020. godine.

 

Točka 8.
Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.

 

Točka 9.
OBRASCI I UPUTE

 

Sveučilišni prediplomski studij

Sveučilišni diplomski studij

Stručni prediplomski studij

Specijalistički diplomski studij

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content