Završni rad

Svi studenti treće godine preddiplomskog studija koji bi ove akademske godine trebali steći 180 ECTSa te braniti Završni rad, trebaju prijaviti temu i mentora završnog rada u Studentsku službu, najkasnije s 31. 08.2018. godine.

Datum obrane dogovara se s mentorom i prijavljuje Studentskoj službi, nakon položenog zadnjeg ispita na studiju.

Prijavljena tema mora biti u okviru upisanog usmjerenja.

Obrazac za prijavu teme i mentora završnog rada (PDF).