Prijave na raspisani Natječaj za programe obrazovanja odraslih:

zaprimati će se do petka 23.04. 2019. godine

Split, 21.03. 2019.

Voditelj Odsjeka za cjeloživotno učenje:

Doc. dr. sc. Ognjen Uljević