Na prijedlog Odsjeka za cjeloživotno učenje i u skladu s odredbama članka  51. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 19. 12. 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA  ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove trenera/ice:

 1. Biciklizma
 2. Rukometa

Navedeni programi obrazovanja odraslih odobreni su od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te podliježu Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

 1. Uvjeti za upis pristupnika na program su:
 1. Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te provjeri motoričkih znanja.

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

 1. Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa iznosi:

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 10 kandidata po svakom pojedinom programu obrazovanja odraslih.

 1. Početak programa

Nastava će započeti 22. 03. 2019. godine ili kada se prijavi minimalan broj polaznika.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju u Teslinoj 6., Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  od 19. veljače do 15. ožujka 2019. godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

 1. Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu je potrebno:

 1. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održat će se 16. ožujka 2019. godine u Teslinoj 6. na Odsjeku za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  u Splitu

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršit će se od 18. do 21. ožujka  2019  (do 13.00h) u Teslinoj 6, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom:

Link na odluku