Stručni studiji - upisi preddiplomski

Stručni studiji – upisi preddiplomski
kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba za stručne studije

Ljubica Perko Žaknić, struč.spec.admin.publ.

voditelj studenske službe za stručne studije

E mail: ljube@kifst.hr

Tel: 021/302-440

Meri Jurić, bacc.admin.publ.

referent studenske službe za stručne studije

E mail: meri@kifst.hr

Tel: 021/302-440

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠE (PARNE) SEMESTRE 2022./2023. stručnih i specijalističkih studija, o početku i trajanju nastave ljetnog semestra te o održavanju ljetnog i jesenskog ispitnog roka (SVI STUDENTI)

Temeljem Odluke Kolegija stručnih studija, upisi u više (parne) semestre stručnih i specijalističkih studija provodit će od 06.03.2023 do 16.03.2023. godine. Upisi će se vršiti isključivo elektronskim putem.

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu meri@kifst.hr koji uključuje:

  • Popunjen obrazac „Prijava za upis u semestar“ (popuniti obrazac ovisno o semestru/studiju koji se upisuje, obrasci se nalaze na dnu objave)
  • dokaz o uplati školarine za drugi/četvrti/šesti/ semestar i to: u iznosu od 716,70 EUR (5.400,00 kn) za jednokratni način plaćanja ili u iznosu od 358,35 EUR (2.700,00 kn) za studente koji školarinu plaćaju obročno, a koji imaju deponiranu bjanko zadužnicu). Preostala dva obroka školarine studenti koji plaćaju obročno, dužni su podmiriti prema Ugovoru (do početka ljetnog ispitnog roka, cca. 23.06.2023.godine).Studenti koji su već predali bjanko zadužnicu ne trebaju ovjeravati novu.
  • ukoliko student ima indeks, a isti se nalazi kod studenta, dužan ga je poslati poštom na adresu Fakulteta sa svim upisanim ocjenama položenih ispita

UPLATE se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00, Opis plaćanja: IME I PREZIME studenta-školarina s naznakom semestra koji student upisuje.

Studenti koji nisu podmirili školarinu za prethodno upisani semestar studija ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 16.03.2023. godine će biti mogući samo iznimno, na temelju molbe.

POČETAK NASTAVE (PARNI SEMESTAR) za prvu, drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te za prvu i drugu godinu specijalističkog diplomskog studija je 17. 03. 2023. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Nastava završava 11.06.2023.godine.

LJETNI ISPITNI ROK POČINJE 23. lipnja 2023. godine, A TRAJE DO 16. srpnja 2023. godine.

JESENJSKI ISPITNI ROK POČINJE 01. rujna 2023.godine, A TRAJE DO 24. rujna 2023. godine.

Za studente koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu na e-mail meri@kifst.hr, smatrati će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet. Eventualna prethodna potraživanja naplatiti će se prislinim putem.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail ljube@kifst.hr.

Prijava za upis u VI.semestar stručni

Prijava za upis u IV.semestar specijalistički

Prijava za upis u IV.semestar stručni

Prijava za upis u II.semestar stručni

Prijava za upis u II.semestar specijalistički

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content