Teme, mentori i sumentori za izradu i obranu magistarskog (diplomskog) rada za akademsku godinu 2015/16.

Zavod za antropološku kineziologiju

Zavod za kineziologiju individualnih sportova

Zavod za teoriju sporta i sportskih igara

Zavod za kineziološku edukaciju i metodologiju