Program je namijenjen polaznicima koji su završili dodiplomski, preddiplomski odnosno diplomski studij kineziologije ili fizičke kulture.

Stručno usavršavanje na Kineziološkom fakultetu u smislu programa Dodatnog kineziološkog usmjerenja podrazumijeva oblik stručnog usavršavanja koji nema status studijskog programa. Programom se dobivaju nove kompetencije iz kineziološkog usmjerenja po izboru u okviru 21 ECTS-a.

Pravilnik o stručnom usavršavanju kinezioloških usmjerenja

 

Programi dodatnog kineziološkog usmjerenja

ATLETIKA

BORILACKI SPORTOVI

KINEZITERAPIJA

KOSARKA

NOGOMET

ODBOJKA

PLIVANJE

RITMIČKA GIMNASTIKA

RUKOMET

SPORTSKA GIMNASTIKA

TENIS

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content