Na Fakultetskom vijeću 6.rujna 2017. godine donesene su slijedeće Odluke:

Odluka o naknadama za akademsku 2017_2018

Odluka o uvjetima upisa u akademsku 2017_2018 

Odluka Senata o participacijama za 2017_2018

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content