I/ UPISI I UVJETI UPISA

 

1/ Svečani prijam studenata prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija održat će se dana 1. listopada 2018. godine (ponedjeljak)  u 09.00 sati u učionici 6 Kineziološkog fakulteta, Teslina 10, 4. kat.

 

2/ Nastava za sve više godine sveučilišnog preddiplomskog, te prvu i drugu godinu sveučilišnog  diplomskog studija, započinje 9. listopada 2018. (utorak).

 

3/ Upisi će se vršiti prema sljedećem rasporedu:

  1. od 17. do 28. rujna od 10.00 do 13.00 studenti druge i treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije, te druge godine sveučilišnog diplomskog studija kineziologije
  2. i 04. 10. od 08.00 do 13.00 sati studenti prve godine sveučilišnog diplomskog studija kineziologije (prema natječaju, nakon prijava i razredbenog postupka)

 

4/ Studentima II. godine Preddiplomskog studija koji su položili svih 60 ects bodova, a što uključuje jedan predmet iz I. godine, odobrava se upis cijele III. godine (ako ne postoji preduvjet za upis predmeta), te upis zaostalog jednog predmeta iz II. godine studija

 

5/ Studentima II. godine Preddiplomskog studija koji nisu položili svih 60 ects bodova s II. godine (nepoložen jedan ispit), a u prvoj godini studija položili su 60 ects bodova, odobrava se upis cijele III. godine (ako ne postoji preduvjet za upis predmeta), te upis jednog nepoloženog predmeta s II. godine studija

 

6/ Studenti II. godine Preddiplomskog studija koji su položili sve ispite s prve godine imaju pravo upisati do 15 ECTSa s treće godine (bez plaćanja), čime prihvaćaju sve obveze i posljedice koje bi mogle nastati. Upisi dodatnih ECTSova mogu se izvršiti u skladu s preduvjetima za pojedine predmete koji su definirani Redom predavanja i Izvedbenim planom predmeta.

 

7/ Studenti Diplomskog studija kojima je na prvoj godini ostao nepoložen jedan ispit, imaju pravo upisati cijelu drugu godinu, uključujući i diplomski (magistarski) rad.

 

8/ Studenti Diplomskog studija koji nisu položili dva ili više ispita s prve godine, diplomski (magistarski) rad ne mogu upisati u ovoj akademskoj godini.

 

9/ Studenti završne godine sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije koji su u akademskoj godini 2017/18. upisali manje od 42 ECTS-a (zbog prethodnih zaostajanja u studiju) i nisu završili studij participaciju u troškovima studija za akademsku godinu 2018/19. u iznosu: ponovno upisani ECTS × 370,00 kn.

 

10/ Upisnina za više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija iznosi 350,00 kn i uplaćuje se na IBAN Kineziološkog fakulteta: HR4523300031100399873 s opisom plaćanja: upisnina za ak. god. 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content