RASPORED PRIJAVA I OBRANA DIPLOMSKOG RADA
I ZAVRŠETKA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJA

Studenti koji planiraju završiti sveučilišni diplomski studij u akademskoj godini 2017./2018. akademskoj godini trebaju učiniti slijedeće:

Postupak prijave teme, mentora, sumentora i kratkog sadržaja diplomskog rada

PRIJAVA 1:

 

Postupak prijave diplomskog rada

PRIJAVA 2:

 

Postupak određivanja datuma obrane diplomskog rada

PRIJAVA 3:
UVJET: položeni svi ispiti i ostvareno najmanje 99 ECTS bodova.

 

Važni datumi za akademsku godinu 2017./2018. godinu:

PRIJAVA TEME, MENTORA I SUMENTORA  PRIJAVA 1 do 11.06.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U SRPNJU 2018.
(od 09-13.07.2018.)
PRIJAVA 2 do 11.06.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 28.06.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U RUJNU 2018.
(od 10.09. do 30.09.2018.)
PRIJAVA 2 do 28.06.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 2 ili 3 do 30.08.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 20.09.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U LISTOPADU 2018.
(od 01.10. do 31.10.2018.)
PRIJAVA 2 do 20.09.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 22.10.2018. (do 10.00 sati)


Studenti da bi završili studij u ak. godini 2017./2018., postupak prijave (PRIJAVA 1) moraju započeti najkasnije do 30.08.2018. (do 10.00 sati).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content