Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

Poziv za ostvarivanje prava na poseban status studenta u akademskoj godini 2023/2024

Pozivaju se studenti do 20.11.2023. na email studentska.sluzba@kifst.hr dostaviti dokumentaciju kojom će steći poseban status studenta u akademskoj 2023/2024 i to:

1/ za statust student-sportaš https://web2.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2019/03/Scan0475.pdf

  • Molba
  • Važeće rješenje HOO-a o kategorizaciji
  • Kalendar natjecanja (izdan od kluba ili saveza)

2/ za status student-invalid (ranjive skupine)

  • Molba
  • Odgovarajuća medicinska i druga dokumentacija (čl. 4 i 5 Pravilnika o studiranju studenata ranjivih i podzastupljenih skupina https://web2.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-ranjive-i-podzastupljene-skupine-studenata-1.pdf)

3/ za status student-roditelj (podzastupljene skupine)

  • Molba
  • Rodni list djeteta (čl. 12-14 Pravilnika o studiranju studenata ranjivih i podzastupljenih skupina https://web2.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-ranjive-i-podzastupljene-skupine-studenata-1.pdf)

4/ za status studenta iz alternativne skrbi (čl. 15 i 16 Pravilnika o studiranju studenata ranjivih i podzastupljenih skupina https://web2.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-ranjive-i-podzastupljene-skupine-studenata-1.pdf)

  • Molba
  • Potvrda Centra za socijalnu skrb
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content