Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu

Split, 26.06.2024.

Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), članka 36. Statuta  Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu,  članka 13. stavka 2. Statuta Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu i članka 38. Statuta  Kineziološkog fakulteta u Splitu donosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za studentske predstavnike u

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu

I.

Izbori za studentske predstavnike u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu održat će se dana 16. rujna

(ponedjeljak) 2024. godine.

II.

Glasovanje će se održati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Teslina 6, na biračkom mjestu u prostorijama Studentskog zbora u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.

III.

Kandidatura za studentske predstavnike u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu podnose se u pisanom i digitalnom obliku (USB ili CD) najkasnije do 06. rujna 2024. godine do 14,00 sati na protokol Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, Split, s naznakom ”za Izborno povjerenstvo za provođenje studentskih izbora” na propisanom kandidacijskom obrascu.

IV.

Na izborima se bira ukupno pet (5) studentskih predstavnika u Studentski zbor putem dvije Kandidacijske liste i to:

  • Četiri (4) studentska predstavnika iz redova studenata sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog i diplomskog studija (Kandidacijska lista sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog i diplomskog studija)
  • Jedan (1) studentski predstavnik iz redova studenata doktorskog studija (Kandidacijska lista doktorskog studija).

V.

Uvjeti za kandidiranje, te ostali uvjeti i postupak izbora za studentske predstavnike u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu utvrđeni su Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Statutom Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN:

prof. dr. sc. Frane Žuvela

Prilozi:

Kandidacijski obrazac

Obrazac potpisi podrške

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content