Poziv za nastupno predavanje Jakše Škomrlja za izbor naslovnog PREDAVAČA

Split, 01. prosinca 2023. godine

POZIV

za nastupno predavanje Jakše Škomrlja
za izbor naslovnog PREDAVAČA

Naslov teme nastupnog predavanja je „ POVIJEST I RAZVOJ DIZANJA UTEGA – OD ANTIKE DO DANAS “.

Nastupno predavanje održat će se u PETAK 08.12.2023. godine s početkom u 08.45 sati u učionici broj 5, na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Nikole Tesle 10, Split.

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva:

• Dr. sc. Frane Žuvela , redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – predsjednik,
• Dr. sc. Šime Veršić, docent Kineziološkog fakulteta u Splitu – član,
• Dr. sc. Igor Jukić, redoviti profesor – vanjski član

i studentima 1. godine sveučilišnog prijediplomskog studija kineziologije.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content