Odluka o oslobađanju od plaćanja školarine studenata stručnih studija u akademskoj 2023./2024. godini

Split, 29. 11. 2023. godine

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu  i članka 57. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 29.11.2023. godine donijelo je

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ŠKOLARINE STUDENATA STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

I.

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način oslobađanja školarine za do 2 studenta stručnih preddiplomskih studija prve nastavne godine studija i za do 2 studenta viših nastavnih godina stručnih studija (preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija) te za maksimalno 1 studenta prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Kineziološkog fakulteta u svrhu promicanja izvrsnosti u sportu i obrazovanju studenata stručnih studija Kineziološkog Fakulteta.

 

II.

Molbu za oslobađanje od plaćanja školarine iz točke I. ove odluke mogu podnijeti kandidati koji zadovoljavaju jedan od dolje navedenih uvjeta:

a) osvajači odličja na svjetskim/ europskim prvenstvima ili na Olimpijskim igrama (odnosi se i natjecanja istog ranga za sportaše s invaliditetom)

b) članovi sveučilišne reprezentacije

 

III.

Oslobađanje od plaćanja školarine odnosi se na školarinu za studente stručnih studija u akademskoj 2023./2024. godini (oba semestra).

 

IV.

Podnositelji molbe za oslobađanje od plaćanja školarine na stručnim studijima u ak. godini 2023./2024. trebaju uz molbu dostaviti sljedeće:

a) dokaz o zadovoljavanju jednog od uvjeta nabrojanih u točci II. ove Odluke.

b) ovjerenu kopiju sve četiri svjedodžbe (samo studenti prve godine preddiplomskog stručnog studija)

c) prijepis položenih ispita i ostvarenih ocjena na prethodnoj razini studija (samo studenti prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija)

d) prijepis dosada položenih ispita i ostvarenih ocjena (studenti viših godina)

 

V.

Ukoliko molbu za oslobađanje od plaćanja školarine podnese više od 2 studenata prve godine preddiplomskih stručnih studija, odluka o studentima koji će se osloboditi školarine donijeti će se na temelju rangiranja studenta po sveukupnom prosjeku svih ocjena sa svjedodžbi u sva četiri razreda srednje škole.

Ukoliko molbu za oslobađanje od školarine podnese više od 2 studenata viših nastavnih godina stručnih studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija), odluka o studentima koji  će se osloboditi od školarine donijeti će se na temelju rangiranja studenata po ostvarenom težinskom prosjeku (na tri decimale) u dosadašnjem studiju (zaključno s ak. godinom 2022./2023.).

Ukoliko molbu za oslobađanje od školarine podnese više od 1  studenta prve godine godina specijalističkog diplomskog stručnog studija, odluka o studentu koji  će se osloboditi od školarine donijeti će se na temelju rangiranja studenata po ostvarenom sveukupnom težinskom prosjeku (na tri decimale) na prethodnoj razini studija.

Odluku o oslobađanju od plaćanja školarine za do ukupno 5 studenata stručnih studija u navedene tri kategorije opisane u točci I. ove Odluke donosi Dekan Fakulteta na prijedlog Kolegija stručnih studija.

 

VI.

Molbe se podnose do 08.12.2023. godine, a Dekan će donijeti odluku o oslobađanju studenata od plaćanja  školarine na stručnim studijima u roku od 8 dana od završetka roka za podnošenje molbi.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN

Prof. dr. sc. Frane Žuvela

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content