Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu

Dana 22. listopada 2022. godine, stupio je na snagu Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22.- u daljnjem tekstu: Zakon), koji u članku 109. st. 1. propisuje obvezu visokih učilišta na usklađivanje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom

Kineziološki fakultet u Splitu provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta u trajanju od 15 dana.

Savjetovanje se provodi od 5. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. godine.

Primjedbe, prijedlozi i komentari na Nacrt prijedloga Statuta Fakulteta dostavljaju se e poštom na adresu zdenka.kalinic@kifst.eu

Prilog:

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content