Početak ljetnog semestra za sveučilišni studij prema rasporedu objavljenom na linkovima:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

DIPLOMSKI STUDIJ