Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Ante Rađe, mag. cin.  pod naslovom:

 

ANALIZA NEKIH DIMENZIJA ANTROPOLOŠKOG STATUSA MLADIH NOGOMETAŠA U ODNOSU PREMA BIOLOŠKOJ I KRONOLOŠKOJ DOBI, IGRAČKIM LINIJAMA I SITUACIJSKOJ USPJEŠNOSTI

 

održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

  1. dr. sc. Frane Žuvela, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, predsjednik
  2. dr. sc. Zoran Grgantov, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, član
  3. dr. sc. Goran Sporiš, izvanredni   profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član
  4. dr. sc. Nebojša Zagorac, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta  u Splitu, član
  5. dr. sc. Igor Jelaska, docent Kineziološkog fakulteta u Splitu, član
  6. dr. sc. Mario Tomljanović, docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zamjenski član.

 

u srijedu, 14. 12. 2016. godine u 11,30 sati  na Kineziološkom fakultetu u Splitu,  Nikole Tesle 12.