Raspored predavanja u akademskoj godini 2017./2018.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.
U akademskoj godini 2017./2018. četvrtine traju kako slijedi:
1/4  od 09.10.2017. do 17.11.2017.
2/4  od 20.11.2017. do 26.01.2018.
3/4  od 12.03.2018. do 16.04.2018.
4/4  od 16.04.2018. do 08.06.2018.

1.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije

Raspored  1/4  Izmjena
Raspored  2/4  Izmjena
Raspored  3/4  Izmjena Izmjena2
Raspored  4/4  Izmjena  Izmjena2

grupe studenata ljetni semestar

Studenti po grupama i izbornim predmetima 1. semestar

Studenti po izbornim predmetima 2. semestar

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

 

2.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije

Raspored  1/4  Izmjena
Raspored  2/4 Izmjena  Izmjena 2
Raspored  3/4  
Raspored  4/4

Studenti po grupama 

Studenti po izbornim predmetima 3. semestar

Studenti po izbornim predmetima 4. semestar

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

Raspored učionica:

UČIONICA 2

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

DVORANA