Raspored predavanja u akademskoj godini 2018./2019.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.

U akademskoj godini 2018./2019. četvrtine traju kako slijedi:

1/4  od 09.10.2018. do 23.11.2018.
2/4  od 26.11.2018. do 25.01.2019.
3/4
4/4

1.       godina Diplomski sveučilišni studij Kineziologija

Raspored  1/4  Izmjena (finalni raspored s izbornim predmetima)
Raspored  2/4  Izmjena
Raspored  3/4
Raspored  4/4  

Studenti po grupama

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

2.       godina Diplomski sveučilišni studij Kineziologija

Raspored  1/4  Izmjena (finalni raspored s izbornim predmetima)
Raspored  2/4 Izmjena
Raspored  3/4  
Raspored  4/4

Studenti po grupama

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

Raspored učionica:

UČIONICA 2

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

DVORANA