Raspored predavanja u akademskoj godini 2016./2017.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.
U akademskoj godini 2016./2017. četvrtine traju kako slijedi:
1/4  od 03.10.2015. do 18.11.2016.
2/4  od 21.11.2015. do 20.01.2017.
3/4  od 20.02.2017. do 07.04.2017.
4/4  od 10.04.2017. do 02.06.2017.

1.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije

Raspored  1/4 Izmjene-1 
Raspored 2/4
Raspored  3/4  Izmjene-1 
Raspored  4/4 Izmjene-1


NOVO –  Studenti po grupama

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

 

2.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije

Raspored  1/4 Izmjene-1 
Raspored 2/4
Raspored  3/4  
Raspored  4/4 Izmjene-1

Studenti po grupama 

Izborni predmeti s manje od 5 studenata izvode se mentorski. Studenti se mole javiti profesoru.

 

Raspored učionica:

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

INFORMATIČKA UČIONICA – MU

AMFITEATAR – AMF

DVORANA