Sveučilišni studiji – upisi preddiplomski

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJA

UPISI 2018./2019.

 

POSTUPAK PRIJAVE

za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2018./2019. – JESENSKI UPISNI ROK

Nakon provedenih upisa u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije u akademsku godinu 2018/2019, Povjerenstvo za razredbeni postupak zaključilo je da će se jesenski upisni rok provoditi za šest slobodnih mjesta (6).

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani-student.hr), trebaju:

  1. Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izdanu isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta (Popis)- ne starije od 6 mjeseci. * priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza 
  2. Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):

primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:HR452330003-1100399873;
poziv na broj: OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

3. Popuniti prijavni list (s fotografijom ne starijom od 6 mjeseci)
Prijave (dokumenti pod 1, 2 i 3) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti podnose se od 27.  do  31. kolovoza 2018. godine, Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, osobno, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati ili putem pošte (pečat primitka na pošti najkasnije 31.08.2018.).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.

Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u srijedu 05.09.2018. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća osam eliminacijskih normi koje je potrebno zadovoljiti.

Ako kandidat ne ispuni neku od postavljenih normi, odmah se eliminira iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje sve postavljene norme, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature.

Vrhunski sportaši Hrvatske I i II kategorije oslobađaju se od polaganja ostalih normi ukoliko zadovolje normu iz plivanja.

Rezultati razredbenog ispita objavit će se 06.09.2018. u 14.00 sati. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe  07.09.2018. do 10.00 sati, isključivo putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr.

Konačni rezultati razredbenog ispita objavit će se 07.09.2018. u 14.00 sati.

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature (19.09.2018.), te objave konačnih rang-lista za upis (19.09.2018. iza 16:00), i to od 20. do 22.09.2018. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.