Pravilnici i potrebni obrasci za prijavu rada

RASPORED PRIJAVA I OBRANA MAGISTARSKOG RADA
I ZAVRŠETKA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Studenti koji planiraju završiti sveučilišni diplomski studij u akademskoj godini 2016./2017. akademskoj godini trebaju učiniti slijedeće:

Postupak prijave teme, mentora, sumentora i kratkog sadržaja diplomskog rada

PRIJAVA 1:

  • OBRAZAC MR-OB1 popunjen elektronski, isprintan, potpisan od mentora i studenta

 

Postupak prijave Magositarskog diplomskog rada

PRIJAVA 2:

  • OBRAZAC MR-OB2 popunjen elektronski i isprintan
  • Radna verzija magistarskog rada prihvaćena od mentora/sumentora, tiskana u spiralnom uvezu (3 primjerka+CD/DVD)

 

Postupak određivanja datuma obrane Magistarskog diplomskog rada

PRIJAVA 3:
UVJET: položeni svi ispiti i ostvareno najmanje 99 ECTS bodova.

  • Izvješće potpisano od svih članova Povjerenstva (predaje mentor)
  • OBRAZAC MR-OB3 popunjen elektronski, isprintan i potpisan
  • Konačnu verziju magistarskog rada (tri primjerka u tvrdom uvezu+3 CD/DVD-a)
  • Indeks sa svim upisanim ocjenama

 

Važni datumi za akademsku godinu 2016./2017. godinu:

PRIJAVA TEME, MENTORA I SUMENTORA  PRIJAVA 1 DO 01.04.2017. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U SRPNJU 2017.
(od 11-15.07.2017.)
PRIJAVA 2 DO 08.06.2017. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 DO 06.07.2017. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U RUJNU 2017.
(od 10.09. do 30.09.2017.)
PRIJAVA 2 DO 06.07.2017. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 2 ili 3 DO 31.08.2017. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 DO 21.09.2017. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U LISTOPADU 2017.
(od 01.10. do 30.10.2017.)
PRIJAVA 2 DO 21.09.2017. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 DO 19.10.2017. (do 10.00 sati)


Studenti da bi završili studij u ak. godini 2016./2017., postupak prijave (PRIJAVA 1) moraju započeti najkasnije do 31.08.2017. (do 10.00 sati).