O studiju

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij kineziologije izvodi u znanstvenom području društvenih znanosti, u znanstvenom polju Kineziologija. Studij se izvodi kao redovni i izvanredni s trajanjem od 3 godine, to jest 6 semestara.

Prva tri semestra studija studenti slušaju predavanja iz obaveznih i izbornih kolegija, dok su preostala tri semestra namijenjena izradi i obrani projekta doktorske disertacije, eksperimentalnom postupku te tehničkoj izradi i obrani doktorske disertacije.

Tijekom studija student mora skupiti najmanje 180 ECTS bodova. Pristupnici ECTS bodove tijekom studija skupljaju kroz polaganje obveznih i izbornih predmeta, znanstveno-istraživački rad, prezentiranje rezultata znanstveno-istraživačkog rada, objavljivanje znanstvenih radova te izradu i obranu doktorske disertacije.

Svakom studentu Doktorskog studija dodjeljuje se tutor koji prati njegov rad i postignuća te mu pomaže u pitanjima vezanim za studij.

Na doktorskom studiju kineziologije nastava se održava kroz predavanja, seminare, konzultacije, sudjelovanje u znanstvenom istraživanju, aktivno sudjelovanje u radu znanstvenih skupova te izradu doktorske disertacije. Mogućnost individualnoga usmjeravanja znanstvenih interesa svakog studenta omogućena je putem izbornih kolegija.

Svi ispiti na Doktorskom studiju polažu u formi seminarskog rada javno pred ispitnim povjerenstvom, čime je osiguran potpuna transparentnost i objektivnost ispitnog postupka.

Doktorski studij završava izradom i javnom obranom doktorske disertacije. Sama disertacija može biti izrađena po klasičnom modelu ili po skandinavskom modelu koji čini skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim osvrtom autora.

Završetkom studija i obranom disertacije stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja Kineziologija.