Način i uvjeti upisa u više godine sveučilišnih studija kineziologije za akademsku godinu 2020/2021

 

Sveučilišni studiji – upisi diplomski

Stručni studiji – upisi preddiplomski

Stručni studiji – upisi specijalistički diplomski

Odluka senata