Teme, mentori i sumentori za izradu i obranu završnog rada za akademsku godinu 2012/13.

Zavod za antropološku kineziologiju

redni broj mentor sumentor naslov teme student
1 Prof. dr. sc. Jelena Paušić Propriocepcija u rehabilitaciji koljena Frano Vidić
2 Prof. dr. sc. Jelena Paušić PNF istezanje kod lumbalnog bolnog sindroma Marin Marušić
3 Prof. dr. sc. Jelena Paušić Postura slabinske kralješnice i zdjelice Antonia Tvrde
4 Prof. dr. sc. Jelena Paušić Analiza stopala u stajanju Iva Vučemilović Grgić
5 Prof. dr. sc. Jelena Paušić Postura vratne kralježnice i kineziterapija Žana Živković
6 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Tjelesno vježbanje i zdravlje osoba s posebnim potrebama Josip Alfirević
7 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Utjecaj rekreativnog vježbanja na pretilost Tea Bošnjak
8 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Prehrana kod rekreativaca Luka Poljak
9 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Rekreativno tjelesno vježbanje u nekom fiziološkim stanjima žena Mia Dilberović
10 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Sportska rekreacija u Hrvatskoj Tea Šarić
11 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Rekreativne aktivnosti djece u prvoj polovici 20. stoljeća Petar Živković
12 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Poremećaj prehrane kod rekreativaca Marita Brajević
13 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Aerobika Marko  Aladrović
14 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Stavovi studenata prema tjelesnom vježbanju Robert Dološić
15 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Utjecaj rekreativnog vježbanja na koronarni sustav Igor Turk
16 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Sport i rekreacija u starijoj životnoj dobi Karla Kaurloto
17 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Tjelesno vježbanje i srčano žilni sustav Barbara Kaličanin
18 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Aerobik program Louis Božidar Štimac
19 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Crossfit Marija Šoštarić
20 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Utjecaj rekreativnog vježbanja na mentalno zdravlje Rade Akmadžić
21 Prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić Fitness vježbanje Ivana Bilić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content