Smjer sportski trener

Smjer kondicijska priprema sportaša

Smjer rekreacija i fitnes

Smjer kineziterapija