U skladu s odredbama Pravilnika poslijediplomskog doktorskom studiju, a na prijedlog Vijeća doktorskog studija, Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2011. god.

donijelo je

 

ODLUKU

 

Studentima sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija kineziologije koji su na studij upisani akademske godine 2008/2009, produžava se rok

 

 

Dekan

Prof. dr. sc. Boris Maleš