Kineziološki fakultet Split

Odluka o rokovima predprijave i projekta

U skladu s odredbama Pravilnika poslijediplomskog doktorskom studiju, a na prijedlog Vijeća doktorskog studija, Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2011. god.

donijelo je

 

ODLUKU

 

Studentima sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija kineziologije koji su na studij upisani akademske godine 2008/2009, produžava se rok

 

  • za predaju predprijave projekta (teme) doktorske disertacije zaključno s 01. 04. 2012.
  • za predaju projekta (teme) doktorske disertacije zaključno s 30. 06. 2012.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Boris Maleš

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content