Obrana završnog rada – studeni 2023

OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA STUDENI/PROSINAC 2023.   IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA MATEA ROKNIĆ UTJECAJ RATA U UKRAJINI NA REKREACIJU I SPORTAŠE I SPORTSKA NATJECANJA 1/D. Čular, mentor 2/M. Perić, član 3/ N. Zenić Sekulić, član 4/G. Gabrilo, z.član 28.11.2023 (utorak) 11:30 sati BARBARA KLIMPFINGER […]

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content