Datum obrane dogovara se s mentorom i prijavljuje Studentskoj službi, nakon položenog zadnjeg ispita na studiju (najmanje 175 ECTSa), te provjere studentske službe.

Obrazac za prijavu teme i mentora završnog rada (PDF).

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content