Plan i program

 

 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

1. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle
ANATOMIJA 60 0 0 30 7 e-učenje
OKT 1 30 0 0 45 6 e-učenje
TEORIJA I METODIKA ODBOJKE 15 15 0 45 6 e-učenje
TEORIJA I METODIKA ATLETIKE 1 15 15 0 30 6 e-učenje
POVIJEST SPORTA 20 10 0 0 2 e-učenje
OPĆA PSIHOLOGIJA 30 15 0 0 3 e-učenje

2. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1 30 15 0 15 4 e-učenje
SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA 1 45 15 0 0 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA ATLETIKE 2 15 15 0 45 7 e-učenje
TEORIJA I METODIKA JUDA 10 20 0 30 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA RUKOMETA 15 15 0 45 6 e-učenje
OPĆA SOCIOLOGIJA 30 15 0 0 5 e-učenje

3. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle  
KINEZIOLOŠKA REKREACIJA 1 15 15 15 0 3 e-učenje
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 2 * 15 15 0 15 3 e-učenje
TEORIJA I METODIKA SPORTSKE GIMNASTIKE 1 15 0 0 60 6 e-učenje
TEORIJA I METODIKA PLIVANJA 1 15 0 0 30 3 e-učenje
TEORIJA I METODIKA NOGOMETA 15 15 0 45 5 e-učenje
KINEZITERAPIJA ** 45 15 0 30 7 e-učenje
ENGLESKI JEZIK 1 0 45 0 0 3 e-učenje

*  Za upis predmeta potrebno je zadovoljiti preduvjete – Predmet se ne može upisati ako nije položena ANATOMIJA i KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1

** Predmet se ne može upisati ako nije položena ANATOMIJA


4. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle
BIOMEHANIKA 15 30 0 30 5 e-učenje
KINEZIOLOŠKA REKREACIJA 2 15 0 30 0 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA RITMIČKE GIMNASTIKE 15 15 0 45 5 e-učenje
TEORIJA I METODIKA KOŠARKE 15 15 0 45 6 e-učenje
TEORIJA I METODIKA PLIVANJA 2 15 0 0 30 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA SPORTSKE GIMNASTIKE 2 10 0 0 50 6 e-učenje

5. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle 
OKT 2 30 0 0 30 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA TRENINGA 45 15 0 0 5 e-učenje
PEDAGOGIJA 30 30 0 0 4 e-učenje
SPORTSKA MEDICINA * 15 15 0 15 3 e-učenje
TEORIJA I METODIKA SPORTOVA NA VODI 1 15 15 30 0 5 e-učenje
Usmjerenje: Odabrani sport
KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA U ODABRANOM SPORTU 60 0 0 45 6 e-učenje
METODIKA TRENINGA 1 U ODABRANOM SPORTU 30 0 0 15 3 e-učenje
Usmjerenje: Rekreacija i fitnes
KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST FITNES I ZDRAVLJE 60 40 0 50 9 e-učenje
Usmjerenje: Kondicijska priprema sportaša
METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA SPORTAŠA 30 0 0 20 3 e-učenje
DIJAGNOSTIKA KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA 30 0 0 20 3 e-učenje
PREVENCIJA I KINEZITERAPIJA U KONDICIJSKOJ PRIPREMI SPORTAŠA 30 0 0 20 3 e-učenje
Usmjerenje: Kineziterapija
KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA U KINEZITERAPIJI 60 0 0 90 9 e-učenje
Usmjerenje: Osobni trener
METODIKA TRENINGA 30 0 0 20 3 e-učenje
DIJAGNOSTIKA, PROCJENA I EVALUACIJA 30 0 0 20 3 e-učenje
PREVENCIJA I KINEZITERAPIJA 30 0 0 20 3 e-učenje

*  Za upis predmeta potrebno je zadovoljiti preduvjete – položena KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 2


6. semestar

Naziv predmeta P S T V ECTS Moodle 
OPĆA KINEZIOLOŠKA METODIKA 30 15 15 0 4 e-učenje
TEORIJA I METODIKA SKIJANJA 1 15 15 15 0 3 e-učenje
KVANTITATIVNE METODE 1 30 0 0 15 5 e-učenje
TEORIJA I METODIKA PLESOVA 15 30 0 45 6 e-učenje
ZAVRŠNI RAD 0 15 0 0 5
Usmjerenje: Odabrani sport
PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA U ODABRANOM SPORTU 60 0 0 30 5 e-učenje
METODIKA TRENINGA 2 U ODABRANOM SPORTU 30 0 0 30 3 e-učenje
Usmjerenje: Rekreacija i fitnes
INDIVIDUALNI PROGRAMI U REKREACIJI I FITNESU 45 0 0 30 4 e-učenje
GRUPNI PROGRAMI U REKREACIJI I FITNESU 45 0 0 30 4 e-učenje
Usmjerenje: Kondicijska priprema sportaša
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA 30 0 0 0 4 e-učenje
INTEGRATIVNA KONDICIJSKA PRIPREMA 60 0 0 60 4 e-učenje
Usmjerenje: Kineziterapija
PROGRAMIRANJE I KONTROLA KINEZITERAPIJSKIH TRETMANA 30 0 0 45 4 e-učenje
METODIKA KINEZITERAPIJE 30 0 0 45 4 e-učenje
Usmjerenje: Osobni trener
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U INDIVIDUALNOM RADU 30 0 0 0 3 e-učenje
INTEGRATIVNI PRISTUP ZA OSOBNE TRENERE 60 0 0 60 5 e-učenje