OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA

LISTOPAD 2023.

IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA
KSENIJA TADIĆ REKREATIVNO VJEŽBANJE TIJEKOM TRUDNOĆA 1/M. Čavala, mentor

2/J. Đuzel, član

3/R. Pavić, član

4/N. Zenić Sekulić, z.član

20.10.2023

(petak)

13:00 sati

online

KRISTINA CRNKOVIĆ TJELOVJEŽBA NAKON PREBOLJENJA KARCINOMA DOJKI 1/S. Ložić, mentor

2/J. Paušić, član

3/ D. Znaor, član

4/V. Ivančev, z.član

20.10.2023

(petak)

14:00 sati

online

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content