Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

Sveučilišni diplomski studij  – Međunarodni program košarke i menadžmenta

Sveučilišni diplomski studij  – Međunarodni program košarke i menadžmenta

Institucije/nositelji studijskog programa:

Lithuanian Sports University, Faculty of Sports Biomedicine (Kaunas, Litva)

Sveučilište u Split, Kineziološki fakultet (Split, Hrvatska)

Jezik: IELTS 6.0, TOEFL 5.50 ili drugi ekvivalentan test iz stranog jezika, stupanj B2
Bodovi:

Potvrda za uspješno stečenih 60 ECTS bodova na razini 7

Diploma Magistra/Magistre kineziologije sporta i menadžmenta u košarci – Mag.cin.sport. za stečenih najmanje 120 ECTS bodova na razini 7

Početak: Siječanj 2018.
Vrsta studijskog programa:

Sveučilišni diplomski studijski program – redovni studij

Sveučilišni diplomski studijski program – izvanredni studij

Trajanje:

2 godine – redovni studij

nominalno 2 godine – izvanredni studij

Iznos školarine:

EU studenti 2.000,00 €/godina

Ostali 3.000,00 €/godina

Preduvjeti: Prvostupnik iz područja sporta
Akademski naziv koji se stječe po završetku studija: Magistar/Magistra kineziologije sporta i menadžmenta u košarci – Mag.cin.sport.

 

CILJEVI

Cilj pokretanja združenoga studija košarke je obrazovati polaznike do stupnja magistra sporta kako bi isti mogli što kvalitetnije pristupiti procijeni i odabiru potrebnih profila košarkaških trenera kao i onih koji bi bili usmjereni prema vođenju i upravljanju. Slični studijski programi pokrenuti diljem zemalja u Europi koriste, u sklopu svojih studijskih programa za košarkaške trenere, napredne tehnologije; na kreativan način dolaze do rješenja složenih situacija koristeći dosadašnja znanja i iskustvo iz prakse; kroz prizmu interdisciplinarnosti i suvremene tehnologije primjenjuju dosadašnja postignuća u osnovnim i primijenjenim interdisciplinarnim znanostima i tehnologijama.

PREDMETI

Dostupni ovdje

ISHODI UČENJA

Po završetku studija student će moći:

 • razumijevati i analizirati teorije treninga u košarci
 • prepoznavati i kritički procijeniti trendove u košarci u okviru društvenih, ekonomskih i teorijskih zbivanja
 • razumijevati i primjenjivati kvantitativne i kvalitativne metode u treningu u košarci
 • razumijevati strategijske ciljeve sporta u europskom kontekstu i razvijati prioritete; analizirati i procijeniti promijene u košarci u svijetu i Europi; pripremiti se za izazove i vođenje trenažnih procesa u košarci
 • primijeniti odgovarajuće istraživačke metode u području košarke
 • kreirati i primijeniti istraživačke projekte u području košarkaškog treninga; primijeniti odgovarajuće metode i kritički ih analizirati
 • pristupiti i interpretirati dobivene podatke
 • analizirati značajke košarkaškog treninga, različite strategije i mogućnosti; koristiti
 • dosadašnja istraživanja i teorije na kreativan i sistematičan način pri rješavanju složenih
 • problema u obrazovanju; doći do zaključaka važnih za sportske trenere ali i javnost u cjelini
 • pokazati svrsishodnost i originalnost pri identificiranju i analiziranju potreba, kreiranju rješenja i procjenjivanju strategija u kontekstu trenažnih procesa u košarci
 • jasno i uvjerljivo predstaviti organizacijska i istraživačko-znanstvena postignuća; priložiti strategije, sportske aktivnosti za trenere košarke i javnost
 • kritički analizirati i razlikovati vrijednosti od strategija; razvijati vještine potrebne za trenera košarke
 • razvijati individualnu kritičku samoprocjenu i samopoštovanje, analizirati sadržaje košarkaškog trenažnog procesa, utvrditi i potkrijepiti metode potrebne u trenažnom procesu
 • kontinuirano razvijati istraživačke, trenerske i specijalističko-analitičke aktivnosti
 • stvoriti programe za košarkaše i sportske treninge za osobe različite društvene dobi s ciljem iznošenja istraživanja i implementiranja inovacija
 • preuzeti odgovornost za kvalitetu igrača, njihove aktivnosti, procjenu i poštivanje profesionalne etike
 • preuzeti odgovornost za njihov/njen (igračev) profesionalni razvoj
 • preuzeti inicijativu i osobnu odgovornost pri samostalnom radu ili u radu s drugima u rješavanja problema
 • donositi odluke u složenim situacijama, primijeniti sistematske i kreativne metode, kao i iznositi donesene zaključke
 • razvijati kritičko promišljanje i samostalni pristup učenju koji je osnova praktičnom promišljanju u profesionalnom i osobnom razvoju
 • razvijati kritičku samoprocjenu i samostalni pristup učenju u području košarkaškog treninga
 • procjenjivati druge kulture i primjenjivati ih u sklopu različitih etičkih i kulturalnih okruženja u procesu studiranja ili rada u inozemstvu

Drugi ciklus Sveučilišnog diplomskog studija Međunarodni program košarke i menadžmenta usmjeren je prema razvijanju općih sposobnosti i ljudskih vrijednosti, naglašavajući pri tome znanje, njegovu procjenu, kritičko pristupanje i praktičnu primjenu; primjenjivanju, identificiranju i rješavanju problema povrh samo prenošenja i usvajanja znanja.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Po završetku Sveučilišnog diplomskog studijskoga Međunarodnog programa košarke i menadžmenta, studenti će moći raditi kao istraživači-analitičari trenažnih tehnologija, treneri s najvišom naobrazbom ili kao izbornik/menadžer na institucijama u Litvi, Hrvatskoj ili nekim drugim domaćim ili međunarodnim institucijama (javnim ili privatnim).

Sadržaj studijskog programa omogućit će polaznicima stjecanje praktičnih vještina u odgoju i obrazovanju. Štoviše, studenti će steći profesionalna znanja i vještine koje će im omogućiti da kritički procijene sadržaj trenažnog procesa u košarci i da razvijaju svoju karijeru kao trener u košarci.

Stjecanje diplome magistra/magistre kineziologije sporta i menadžmenta u košarci (Mag.cin.sport.) studentima omogućuje razvijanje karijere i na ostalim sportskim područjima korisnim ne samo u istoimenim poljima već i na području biznisa, općenito. Oni svoja stečena znanja mogu upotrijebiti u području trenažnog procesa u košarci, obrazovanju i odgoju mladih košarkaša; u košarkaškim analizama i istraživačkim aktivnostima kao i u radu i promicanju zdravlja ili pri razvijanju fizičkih sposobnosti.

Svi student koji uspješno završe ovaj studijski program mogu se kandidirati za upis na višu razinu studija iz područja biomedicine ili društvenih znanosti.

Razlikovne osobine ovoga studijskoga programa: jedinstveni međunarodni združeni studijski program čiju su nužnost osnivanja potvrdili i drugi partneri.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.

Načini procijene i vrednovanja ishoda učenja: samostalni rad, analiza i rad na znanstvenom članku (tekstu), iznošenje stavova o izvedbi, problemsko rješavanje zadataka, analiza slučaja, analitičko istraživanje, procjena vršnjaka, izvještaj o radu, usmeno izlaganje (prezentacija), pisanje izvješća, ispit.

Methods for the assessment of learning outcomes: individual work, analysis of a scientific article (text), reflection on performance, problem-based task, case study, analytical research, peer evaluation, placement report, oral illustrated presentation, report, examination.

 

KONTAKT:

Lithuanian Sports University  

Sporto Str. 6

LT-44221 Kaunas

Lithuania

Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Teslina 6

21000 Split

Hrvatska

 

Voditelj studijskog programa za Litvu: Irena Valantine

E-mail: irena.valantine@lsu.lt

Voditelji studijskog programa za Hrvatsku: Mario Jeličić

E-mail: mariojelicic@yahoo.com

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content