Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

Postupak prijave za upis na stručne prijediplomske studije kineziologije u ak. god. 2024./2025.-LJETNI UPISNI ROK

Postupak prijave

za upis na stručne prijediplomske studije kineziologije u ak.god. 2024./2025.-LJETNI UPISNI ROK

1/UVJETI UPISA

Na stručne prijediplomske studije kineziologije mogu se upisati pristupnici koji imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju i položenu državnu maturu (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije), te zadovoljavaju uvjete iz razredbenog postupka (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika), sve sukladno natječaju.

2/ PRIJAVE I UPISI ZA LJETNI UPISNI ROK

Pristupnici trebaju izvršiti elektronsku prijavu Središnjem prijavnom uredu (SPU)  do 07. srpnja 2024. godine do 12.00 sati na www.postani-student.hr. Pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010.vrše prijavu na isti način prema uputama.

Osim elektronske prijave SPU potrebno je izvršiti i direktnu prijavu za razredbeni postupak Kineziološkom fakultetu u Splitu. Razredbeni postupak uključuje provjeru dokumentacije i zdravstvenog statusa. Prijave se zaprimaju isključivo puteme-maila strucni.studij@kifst.hr  u periodu od 03. lipnja 2024. do 07. srpnja 2024. godine do 12.00 sati  sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima u PDF formatu.

Prijava uključuje:

1.obrazac prijave 

2.kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijska priprema sportaša )

3.dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)

4.rodni list (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)

5.dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)

6.fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)

7.potvrda o zdravstvenom statusu izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta prema popisu – ne starije od 6 mjeseci.

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

8.dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 30,00 eur uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR4124070001100643571, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak -IME I PREZIME KANDIDATA).

9.Izjava/privola o korištenju osobnih podataka

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

UPISI će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature, te objave konačnih rang-lista za upis (17.07.2024. iza 15:00 sati), i to od 18.07.2024. do 24.07.2024. od 09.00 sati do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima. Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-446 i putem e-mail adrese ljube@kifst.hr.

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content