Obavijest o upisima u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije – NOVO

Obavijest o upisima u prvu godinu

sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije – NOVO

 

Dana 19. rujna iza 15:00 sati rang-liste koje će objaviti Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.

Kandidati s rang-liste kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, ostvarili su pravo na upis.

Upisi će se provoditi  od 20. do 23. rujna na način da se zatražena upisna dokumentacija dostavi ili žurnom poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu za redovite studije) ili osobno u studentsku službu fakulteta u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

U oba slučaja, upisnu dokumentaciju je potrebno prethodno popuniti i vlastoručno potpisati.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • Obrazac prijave
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani, ne starije od 6 mjeseci
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
  • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (obavezno ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) ili potvrda o prebivalištu (ako osobna iskaznica nije važeća)
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571
  • Izjava/Privola
  • Izjava o studiranju
  • Obrazac ŠV20
  • Upisni list

Pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Svi ostali (koji su već ranije upisali redovni studij) nemaju pravo na subvenciju i dužni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 7.000,00 kn uplaćenu u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571.

Dokaz o uplati potrebno je dostaviti prilikom upisa.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa i može mu se naplatiti cjelokupna školarina

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content