Obavijest o upisima u prvu godinu  sveučilišnog prijeddiplomskog studija kineziologije  jesenski upisni rok

Obavijest o upisima u prvu godinu  sveučilišnog prijeddiplomskog studija kineziologije  jesenski upisni rok

Dana 11. rujna Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) objavio je privremene rang-liste, koje će 18. rujna iza 16:00 sati postati konačne.

Kandidati s rang-liste kojima će stajati „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, ostvarili su pravo na upis.

Upisi će se provoditi  19., 20. I 21.09. na način da se zatražena upisna dokumentacija dostavi ili žurnom poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu za redovite studije) ili osobno u studentsku službu fakulteta u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

U oba slučaja, upisnu dokumentaciju je potrebno prethodno popuniti i vlastoručno potpisati.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • Obrazac prijave
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani, ne starije od 6 mjeseci
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
  • jednu fotografiju (Fotografija mora biti isključivo: veličine 300×300px ne starija od 6 mjeseci, jer se u protivnom neće moći izdati iksica. Fotografiju je, također, potrebno dostaviti i na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) ili potvrda o prebivalištu (ako osobna iskaznica nije važeća)/ elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
  • dokaz o uplati iznosa od 53,09 EUR (iznos u hrvatskim kunama: 400,00 kn) na ime troškova upisa/upisnina (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj: OIB studenta)
  • Izjava/Privola
  • Izjava o studiranju
  • Obrazac ŠV20
  • Upisni list

Pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija. Svi ostali nemaju pravo na subvenciju i dužni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 929,06 EUR (iznos u hrvatskim kunama 7.000,00 kn) uplaćenu u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571.

Dokaz o uplati školarine potrebno je dostaviti prilikom upisa.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa i može mu se naplatiti cjelokupna školarina zbog zauzimanja mjesta.

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content