Obavijest o upisima u prvi semestar prijediplomskog stručnog studija kineziologije ak.godine 2023./2024.– jesenski upisni rok

Obavijest o upisima u prvi semestar prijediplomskog stručnog studija kineziologije ak.godine 2023./2024.– jesenski upisni rok

Dana 18. rujna 2023. godine iza 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, ostvarili su pravo na upis.

Upisi će se provoditi  u dane: 19., 20. I 21.09. na način da se zatražena upisna dokumentacija dostavi ili žurnom poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu za izvanredne studije) ili osobno u studentsku službu fakulteta u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

U oba slučaja, upisnu dokumentaciju je potrebno prethodno popuniti i vlastoručno potpisati i to:

 • Obrazac prijave
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
 • jednu fotografiju (Fotografija mora biti isključivo: veličine 300×300px ne starija od 6 mjeseci, jer se u protivnom neće moći izdati iksica. Fotografiju je, također, potrebno dostaviti i na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr
 • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) ili potvrda o prebivalištu
 • Izjava/Privola
 • Obrazac ŠV20
 • Upisni list
 • Ugovor (u dva primjerka)
 • dokaz o uplati iznosa od 53,09 EUR (400,00 kuna) na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj: OIB kandidata, opis plaćanja: upisnina za IME I PREZIME STUDENTA)
 • dokaz o uplati iznosa od 716,70 EUR (5.400,00 kuna)na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj: OIB kandidata, opis plaćanja : školarina prvog semestra za IME I PREZIME STUDENTA)
 • bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika (na iznos do 2.000,00 EUR), samo u slučaju obročnog plaćanja školarine. Obročno plaćanje školarine podrazumijeva plaćanje u tri obroka i to: 358,35 EUR kod upisa+179,18 EUR listopad+179,18 EUR veljača (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn veljača).

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa i može mu se naplatiti cjelokupna školarina zbog zauzimanja mjesta.

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content