NATJEČAJ ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NA PROGRAMU DODATNOG KINEZIOLOŠKOG USMJERENJA

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe kinezioloških usmjerenja...

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe kinezioloških usmjerenja:

 1. Odbojka

Navedeni programi stručnog usavršavanja kineziološkog usmjerenja su oblik stručnog usavršavanja koji nemaju status studijskog programa. Nakon završetka programa izdaje se Potvrda o sjecanju znanja, vještina i kompetencija iz područja odabranog kineziološkog usmjerenja.
Odabrani program sadrži  3 predmeta od ukupno 21 ECTS. Svaki predmet se posebno polaže.

 1. Uvjeti za upis pristupnika na program su:
 1. Za sve programe Kinezioloških usmjerenja

Završena 6. i/ili 7. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kineziološkog ili srodnog smjera i to:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (180 ECTS),
 2. diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij (120/60 ECTS),
 3. četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij,
 4. integrirani preddiplomski i diplomski studij (300 ECTS).
 1. Za programe Kineziološkog usmjerenja iz određenog sporta

Završena 4. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) i najmanje dvogodišnje iskustva rada na poslovima trenera u odabranom sportu

Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU.

Dodatni uvjeti:

 1. Kandidati koji su prethodni studij završili izvan RH trebaju prethodno proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (putem Sveučilišta u Splitu).
 2. Kandidati koji su 6. Razinu završili u RH prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), obvezni su prethodno zatražiti i dostaviti Potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva.

 

 1. Cijena programa stručnog usavršavanja

Cijena cijelog programa iznosi 5.500,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite (4 ispitna termina po predmetu) i izdavanje Potvrde.
Program se pokreće ako se prijavi minimalno 1 kandidata po svakom pojedinom kineziološkom usmjerenju.

 1. Početak programa

Nastava će započeti 2. studenog 2015. godine i traje (po potrebi) do 30. listopada 2016. godine. Organizira se po principu vikend nastave. Ispiti se organiziraju u terminima prema Pravilniku,  odmah nakon odslušane nastave.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju u Studentskoj službi Fakulteta od 01. listopad 2015. godine do 20. listopada 2015. godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Studentska služba – za cjeloživotno učenje).

 1. Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu je potrebno:

 • Ovjerena preslika diplome ili svjedodžbe iz točke 1.
 • Ovjerena Potvrda o minimalno dvogodišnjem radu na poslovima trenera od strane registriranog sportskog kluba, prema točci 1.b)
 • Popunjeni i potpisani Obrazac prijave
 • Potvrda iz Dodatnih uvjeta točke 1.

 

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovoljavaju uvijete vršit će se od 21. listopada do 30. listopada (do 12.00h) u Studentskoj službi Fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti:

 • 2 fotografije
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content