Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

Način i uvjeti upisa u više godine sveučilišnih studija kineziologije  za akademsku godinu 2023/2024 – početak nastave 02.listopada 2023.  

Način i uvjeti upisa u više godine sveučilišnih studija kineziologije  za akademsku godinu 2023/2024 – početak nastave 02.listopada 2023.

 

I/ NAČIN UPISA – ON-LINE UPISI (osim pod 3.)

1/ DRUGA GODINA SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA od 18. rujna do 27. rujna

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

  • Prijavu
  • Dokaz o uplati upisnine u iznosu 47 EUR (354,12 kn)
  • Dokaz o uplati školarine ako je plaća, prema ODLUCI

 

2/ TREĆA GODINA SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG od 18. rujna do 27. rujna

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

 

3/ PRVA GODINA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA: 27. do 29. rujna, nakon okončanja Natječaja,

1/ Prijavni list

2/ jednu fotografiju (Fotografija mora biti isključivo: veličine 300×300px ne starija od 6 mjeseci, jer se u protivnom neće moći izdati iksica. Fotografiju je, također, potrebno dostaviti i na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr

3/ dokaz o uplati iznosa od 53,09 EUR (iznos u hrvatskim kunama: 400,00 kn) na ime troškova upisa/upisnina (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj OIB studenta)

4/ Potvrda o prebivalištu ili fotokopija važeće osobne iskaznice

5/ Dokaz o završenom preddiplomskom studiju kineziologije (potvrdnica ili diploma) predano kod prijave

6/ Rodni list ne stariji od 6 mjeseci (ili izvadak iz E-matice)

7/ Domovnica (ili izvadak iz E-matice)

8/ Izjava/privola

9/ Statistički list ŠV20

10/ Upisni list

11/ Lista izbornih predmeta

 

4/ DRUGA GODINA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA od 18. rujna do 27. rujna

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

 

II UPISNINE I PARTICIPACIJE (participacija studenta u troškovima studiranja) – prema Odluci

PODACI ZA UPLATE:

PRIMATELJ: Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split

IBAN: HR4124070001100643571

IZNOS:______________

OPIS PLAĆANJA: upisnina/školarina za IME I PREZIME

POZIV NA BROJ: OIB studenta

MODEL: 00

 

III/ UVJETI UPISA

1/ Studenti koji nisu položili sve upisane predmete u prethodnoj akademskoj godini, moraju ih ponovno upisati.

2/ Prilikom upisa završne godine sveučilišnog prijediplomskog studija, student ima pravo na upis do 15 dodatnih ECTS bodova (što uključuje i završni rad).

3/ Studenti Diplomskog studija kojima je na prvoj godini ostao nepoložen jedan ispit, imaju pravo upisati cijelu drugu godinu, uključujući i diplomski rad, što može iznositi preko 15 dodatnih bodova.

4/ Studenti Diplomskog studija koji nisu položili dva ili više ispita s prve godine, diplomski rad ne mogu upisati u ovoj akademskoj godini.

5/ Studentima se dopušta treći upis jednog nepoloženog predmeta, uz plaćanje punog iznosa participacije (vidi Odluku).

6/ Studentima se dopušta više od trećeg upisa jednog nepoloženog predmeta, uz plaćanje 150% punog iznosa participacije (vidi Odluku).

7/ Student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija (čl. 77 st. 6 ZVOZD, NN 119/2022).

8/ Iznos upisnine i participacija u troškovima studiranja utvrđeni su Odlukom o participaciji studenata sveučilišnih studija Kineziološkog fakulteta u Splitu u troškovima studija za akademsku godinu 2023/2024.

 

 

 

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content