Način i uvjeti upisa u više godine sveučilišnih studija kineziologije za akademsku godinu 2020/2021

Način i uvjeti upisa u više godine sveučilišnih studija kineziologije za akademsku godinu 2020/2021

Način i uvjeti upisa u više godine

sveučilišnih studija kineziologije

za akademsku godinu 2020/2021

 

I/ NAČIN UPISA – ON-LINE UPISI

1/ DRUGA GODINA SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA od 21. rujna do 01. listopada

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

 • Prijavu
 • Dokaz o uplati upisnine u iznosu 350,00 kn
 • Dokaz o uplati školarine ako je plaća, prema tablici (vidi kod uvjeti upisa)

2/ TREĆA GODINA SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA od 21. rujna do 01. listopada

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

 • Prijavu
 • Dokaz o uplati upisnine u iznosu 350,00 kn
 • Dokaz o uplati školarine ako je plaća, prema tablici (vidi kod uvjeti upisa)
 • Listu usmjerenja

3/ PRVA GODINA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA  01. i 02. listopada

4/ DRUGA GODINA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA od 21. rujna do 01. listopada

Za upis je na e-mail upisi_novi@kifst.hr potrebno poslati

 • Prijavu
 • Dokaz o uplati upisnine u iznosu 350,00 kn
 • Dokaz o uplati školarine ako je plaća, prema tablici (vidi kod uvjeti upisa)
 • Listu izbornih predmeta

STUDENTI KOJI JOŠ UVIJEK IMAJU INDEKS TREBAJU GA PRIJE ON-LINE UPISA OSTAVITI ISPRED REFERADE (isključivo sa svim upisanim ocjenama).

II PARTICIPACIJE (ŠKOLARINE) – prema Odluci

PODACI ZA UPLATE:

PRIMATELJ: Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split

IBAN: HR4124070001100643571

IZNOS:______________

OPIS PLAĆANJA: upisnina/školarina za IME I PREZIME

POZIV NA BROJ: OIB studenta

MODEL: 00

III/ UVJETI UPISA

1/ Studentima II. godine Preddiplomskog studija koji su položili svih 60 ects bodova, a što uključuje jedan predmet iz I. godine, odobrava se upis cijele III. godine (ako ne postoji preduvjet za upis predmeta), te upis zaostalog jednog predmeta iz II. godine studija

2/ Studentima II. godine Preddiplomskog studija koji nisu položili svih 60 ects bodova s II. godine (nepoložen jedan ispit), a u prvoj godini studija položili su 60 ects bodova, odobrava se upis cijele III. godine (ako ne postoji preduvjet za upis predmeta), te upis jednog nepoloženog predmeta s II. godine studija

3/ Studenti II. godine Preddiplomskog studija koji su položili sve ispite s prve godine imaju pravo upisati do 15 ECTSa s treće godine (bez plaćanja), čime prihvaćaju sve obveze i posljedice koje bi mogle nastati. Upisi dodatnih ECTSova mogu se izvršiti u skladu s preduvjetima za pojedine predmete koji su definirani Redom predavanja i Izvedbenim planom predmeta.

4/ Studenti Diplomskog studija kojima je na prvoj godini ostao nepoložen jedan ispit, imaju pravo upisati cijelu drugu godinu, uključujući i magistarski rad.

5/ Studenti Diplomskog studija koji nisu položili dva ili više ispita s prve godine, magistarski rad ne mogu upisati u ovoj akademskoj godini.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content