Natječaj za program obrazovanja odraslih – trener jedrenja

ODLUKA
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH
– trener jedrenja –

 1. Natječaj se raspisuje za Program osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove
  trenera/ice: jedrenja.
  Navedeni programi obrazovanja odraslih odobren je temeljem Mišljenja Agencije za strukovno
  obrazovanje i obrazovanje odraslih (KLASA: 602-07/17-01/106 URBROJ: 332-04-01/4-17-02 Zagreb, 4. svibnja 2017. ) i Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-07/17-03/00184, URBROJ: 533-25-17-0002) u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).
 2. Program se provodi u suradnji Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport i Sveučilišta u Splitu, Kineziološkog fakulteta
 3. Uvjeti za upis pristupnika
  – Obavezno:
  – minimalno završenu srednju školu,
  – navršenih 18 godina života,
  – minimalno 5. godina aktivnog sudjelovanja u jedriličarskom sportu (potvrda kluba),
  – specifične vještine i znanja iz jedriličarske tehnike i taktike koje je polaznik stekao kroz
  neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.
  – Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU.
 4. Razredbeni postupak:
  Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri poznavanja dijelova i opremanja jedrilice, tehnike
  porinuća, tehnike pristajanja i priveza, tehnike izvlačenja jedrilice. Ispravno korištenje pojasa
  za spašavanje. Osnovne jedriličarske tehnike, jedrenje uz vjetar i jedrenje niz vjetar. Osnovni
  jedriličarski manevri, letanje i kruženje. Osnove pravila jedriličarskih natjecanja, pravo puta.

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

 1. Cijena programa
  – Ukupna cijena za trenera/icu jedrenja iznosi 6.000,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja.
 2. Početak programa
  Nastava će započeti nakon završetka natječajnog postupka
 3. Stručnim voditeljem programa imenuje se
  Izv. dr. sc. Ognjen Uljević
  e-mail: ognjen.uljevic@kifst.hr
  mobitel:+385 95 9063 845
 4. Način realizacije programa
  Program osposobljavanja od ukupno 313 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
 5. Prijave
  Prijave se zaprimaju dostavom upisne dokumentacije (osobno ili preporučenom poštom) na
  adresu: Kineziološki fakultet u Splitu, Studentska služba, Teslina 6., 21000 Split,
 6. Dokumentacija za prijavu
  • Ovjerena preslika svjedodžbe
  • Popunjen obrazac za prijave (u privitku)
 7. Razredbeni postupak
  Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održat će se nakon prijave minimalnog broj kandidata u Teslinoj 6. U prostorijama Odsjeka za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu. Kandidati će biti obavješteni o terminu razredbenog postupka
 8.  Upisi
  Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršit će se u tjednu nakon završetka
  razredbenog postupka u Teslinoj 6, U Prostorijama Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.
 9. Upisna dokumentacija
  Kandidati na upis moraju osobno predati ili poslati preporučenom poštom:
  • 2 fotografije
  • Fotokopiju osobne iskaznice
  • Rodni list
  • Dokaz o državljanstvu
  • Dodatne potvrde (opcija)
 10. Privitak

Prijavni obrazac

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content