Stručni studiji – upisi preddiplomski

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJA

SMJER:

SPORTSKI TRENER

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

KINEZITERAPIJA

REKREACIJA I FITNES

 

POSTUPAK PRIJAVE  ZA UPIS U AKADEMSKU GODINU  2018/2019 – JESENSKI UPISNI ROK

 

1/ UVJETI UPISA 

Na Preddiplomski stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) mogu se upisati pristupnici koji imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju i položenu državnu maturu (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije), te zadovoljavaju uvjete iz razredbenog postupka (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika), sve sukladno natječaju.

2/ PRIJAVE I UPISI ZA LJETNI UPISNI ROK

Pristupnici najprije trebaju izvršiti elektronsku prijavu Središnjem prijavnom uredu (SPU) do 19.09.2018. Pristupnici koji su obveznici polaganja državne mature (srednja škola završena 2010 i kasnije) prijavljuju se na www.postani-student.hr, jednako kao i pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010

Nakon izvršene elektronske prijave SPU potrebno se izvršiti prijavu za razredbeni postupak Kineziološkom fakultetu u Splitu i to od 03.09. do 19.09.2018. (do 10 h), osobno ili putem pošte na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet u Splitu, Teslina 6, 21000 Split (za Studentsku službu).

 

Prijava uključuje:

  1. obrazac prijave
  2. kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
  3. dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
  4. rodni list (izvornik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
  5. dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)
  6. fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
  7. potvrda o zdravstvenom statusu izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta prema popisu – ne starije od 6 mjeseci.

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

  1. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR452330003-1100399873, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak).

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature (19.09.2018.), te objave konačnih rang-lista za upis (19.09.2018.), i to od 20. do 27.09.2018. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.

 

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.