Popis gospodarskih subjekata s kojima Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)  članak 75.-80., objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. Abel Internacional d.o.o., OIB 18857118993

2. START SPORT j.d.o.o., OIB 80291089059

3. ABSOLVERIS d.o.o., OIB 99550317511

4. ACCOMMODO VOBIS d.o.o., OIB 11996439994

5. UDRUGA KINEZITERAPEUTA GRADA SPLITA, OIB 14328345527

6. Pružanje turističkih usluga u domaćinstvu mjesto Pisak, OIB 61904343080

7. HNK Hajduk š.d.d., OIB 04785516590

 

Ažurirano dana 23.04.2018. godine