Projekti u tijeku

Znanstveni projekti u tijeku:

Anaerobni kapaciteti u udaračkim borilačkim sportovima

Voditelj: Doc. dr. sc. Dražen Čular

Suradnici istraživači (znanstveni suradnici-docenti na KF u Splitu): Vladimir Ivančev, Alen Miletić,
Suradnici-doktoranti: Danijel Vučić, Tea Bešlija, Mirjana Milić, Goran Kuvačić, Damir Zubac, Luka Pezelj

Trajanje: 15.06.2014. – 14.06.2017.

Financijer: HRZZ

Dodijeljena sredstva: 397.561,00 Kn

Sažetak

Osnovni cilj projekta je konstrukcija i validacija mjernog instrumenta, zadovoljavajućih metrijskih karakteristika, koji će s visokim stupnjem primjenjivosti, kvalitetno opisivati razinu specifičnih anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima (taekwondo, karate, kickboxing). Slijedom kompleksnosti problematike predmeta istraživanja, a ukoliko novokonstruirani test ne pokaže zadovoljavajuće metrijske karakteristike za sekundarni cilj određujemo revalidaciju i odabir jednog ili više postojećih “nespecifičnih” testova koji se temeljem provjere metrijskih karakteristika pokažu primjerenim za pojedini sport. Projekt je osmišljen kao istraživanje u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. U svrhu realizacije postavljenih ciljeva istraživanje će biti provedeno na uzorku od minimalno 300 ispitanika podijeljenih na subuzorke po sportu, spolu i uzrasnoj kategoriji (kadeti, juniori, seniori). Projekt se sastoji od tri faze. U prvoj fazi će se izraditi web stranica i računalna aplikacija za: unos, pohranu, pregled i praćenje ispitanika i rezultata, te će se temeljem pilot istraživanja I dosadašnjih spoznaja izvršiti odabir određenog broja postojećih “nespecifičnih” mjernih instrumenata. U drugoj fazi projekta prikupit će se podaci o antropometrijskim karakteristikama i izmjerit će se anaerobni kapaciteti ispitanika odabranim terenskim testovima sa potvrđenim metrijskim karakteristikama. Istovremeno će se tijekom druge faze započeti s konstrukcijom novog specifičnog mjernog instrumeta. Treća faza projekta obuhvaća provjeru metrijskih karakteristika novokonstruiranog specifičnog terenskog testa za procjenu anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima, kao i odabir postojećih testova primjerenih za praktičnu upotrebu na specifičnom uzorku. Po završetku projekta će se temeljem dobivenih rezultata izradit selekcijski normativi po sportu, spolu i uzrasnoj kategoriji.

 

Stručni projekti u tijeku:

Tehnička provedba organizacije i suorganizacije županijskih i poluzavršnih školskih sportskih natjecanja za osnovne i srednje škole te za 5. i 6. razrede osnovnih škola u kategoriji dječaka i djevojčica, odnosno mladića i djevojaka u školskoj godini 2016/2017.

Kineziološki fakultet u Splitu temeljem sporazuma sklopljenim s Županijskim savezom školskog športa Splitsko-dalmatinske županije, organizira slijedeća natjecanja:

 

 1. Organizacija županijskih natjecanja osnovnih i srednjih škola te osnovnih škola za 5. i 6. razrede za dječake i djevojčice, odnosno mladiće i djevojke
 • OSNOVNE ŠKOLE (dječaci i djevojčice): futsal za dječake, rukomet, košarka, odbojka, atletika, gimnastika, plivanje, stolni tenis, badminton, šah i kros.
 • SREDNJE ŠKOLE (mladići i djevojke): futsal za mladiće, rukomet, košarka, odbojka, atletika, stolni tenis, badminton i kros.
 • OSNOVNE ŠKOLE 5. I 6. RAZREDI (dječaci i djevojčice): rukomet, košarka, atletika, kros te futsal za dječake, kao i odbojka za djevojčice.

 

 1. Organizacija poluzavršnih natjecanja skupine jug osnovnih i srednjih škola te osnovnih škola za 5. i 6. razrede za dječake i djevojčice, odnosno mladiće i djevojke
 • OSNOVNE ŠKOLE (dječaci i djevojčice): rukomet i košarka.
 • SREDNJE ŠKOLE (djevojke): futsal za djevojke.
 • OSNOVNE ŠKOLE 5. I 6. RAZREDI (dječaci i djevojčice): atletika

Trajanje: 01.02. – 01.06.2017.

Broj natjecanja: 52

Glavi koordinator: dr. sc. Goran Kuvačić

Koordinator pri ŽSŠŠ-SD: Goran Kursar, prof.

Koordinatori po sportovima:

 • Futsal – dr. sc. Ante Rađa
 • Rukomet – Danijela Čukušić, prof., dr. sc. Ante Burger
 • Košarka – Ivo Jurčević, prof.
 • Odbojka – dr. sc. Mirjana Milić
 • Atletika – dr. sc. Danijela Kuna, dr. sc. Frane Žuvela
 • Gimnastika – dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski
 • Plivanje – Maris Kuzmanić, prof.
 • Stolni tenis – Edi Duplančić, prof., dr. sc. Goran Munivrana
 • Badminton – Nena Bakalar, prof.
 • Šah – Nenad Šarić, prof.
 • Kros – dr. sc. Danijela Kuna, dr. sc. Frane Žuvela

Liječnička služba:

 • Dr. Andro Radanović
 • Dr. Andrija Radoš
 • Dr. Ivan Pletikosić (koordinator službe)
 • Dr. Anamarija Čuže
 • Dr. Nada Ivčević