Postupak

  • Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (dalje-Zahtjev) podnosi se Uredu za akademsko priznavanje na Sveučilištu.
  • Zahtjev se podnosi na propisanom OBRASCU  te se uz njega prilažu isprave propisane u čl. 4. st. 1. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (N.N. 158/03,198/03 138/06; dalje Zakona).
  • Ured u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva isti dostavlja sastavnici Sveučilišta na kojoj stranka želi nastaviti studij.
  • Sastavnica Sveučilišta provodi vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u smislu čl. 2. st. 1. al. 9. Zakona.
  • Vijeće sastavnice Sveučilišta u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva od Ureda donosi konačno rješenje o Zahtjevu koje dostavlja stranci.
  • Osnovni dio izreke rješenja iz st. 5. mora sadržavati odredbu da se kvalifikacija akademski priznaje da u smislu kompetencija (znanja i vještina) udovoljava uvjetima za upis konkretnog studija ili dijela konkretnog studija.
  • Protiv rješenja iz st. 5. nije dopuštena žalba, ali se u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja pred Upravnim sudom Republike Hrvatske može pokrenuti upravni spor.

Za sva sporna pitanja koja se pojave u postupku vrednovanja iz st. 4. (pitanje akreditiranosti visokog učilišta i sl.) ovlaštena tijela sastavnice Sveučilišta mogu se obratiti Uredu koji je ovlašten zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Cjelokupna dokumentacija predmeta pohranjuje se na sastavnici, a Ured pohranjuje popunjeni obrazac iz st. 3. i rješenje iz st. 5. koje je sastavnica dužna dostaviti na znanje Uredu.

Zahtjev za Priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS-bodova podnosi se izravno sastavnicama Sveučilišta koje u cijelosti provode postupak priznavanja razdoblja studija sve do konačne odluke vijeća sastavnice, sukladno općim aktima sastavnica.

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se