Znanstveni kongres Suvremena kineziologija – poziv studentima za objavu radova

U organizaciji Kineziološkog fakulteta u Splitu će se od 28 - 30. 08. ove godine održati znanstvena konferencija "Suvremena kineziologija" Rok za predaju radova je 01. 05. 2015.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U organizaciji Kineziološkog fakulteta u Splitu će se od 28 – 30. 08. ove godine održati znanstvena konferencija “Suvremena kineziologija” Rok za predaju radova je  01. 05. 2015. Za sve  studente kojima je potrebna pomoć u izradi znanstvenih radova uredništvo Kongresa organizirati će kratku edukativnu radionicu o tome kako provesti mjerenja.
Svim zainteresiranim studentima pomagati će tutori ili mentori u svim ostalim fazama izrade znanstvenih radova (unos i obrada podataka te interpretacija dobivenih rezultata). Za sva pitanja možete se obratiti izv. prof. dr. sc. Zoranu Grgantovu na mail zoran.grgantov@kifst.hr

Uredništvo kongresa

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content