Završna fešta – raspored aktivnosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Poštovani studenti i profesori,

 raspored aktivnosti za završnu feštu (petak) je slijedeći:
 
 11:00-12:45 – balote
 
12:45 -14:00 – karte
 
14:10-14:30 – povlačenje konopa
 
14:30-14:50 – skakanje u vrećama
 
15:00-15:45 – košarka
 
15:50-16:40 – odbojka 
 
16:45 – nogomet
 
Satnice koje su predviđene temelje se na broju prijavljenih, stoga je bitno da ne kasnite na početak.
Ždrijeb, kao i određivanje ekipa će se odraditi na licu mjesta.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content