Upitnik rješavanja problema inkluzije u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi (DIPPE upitnik)

Rješavanje problema inkluzije u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi (Disentangling Inclusion in Primary Physical Education - DIPPE)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Poštovani profesori TZK, nastavnici TZK, učitelji TZK u osnovnoj školi, ovim putem molimo Vas da sudjelujete u ERASMUS + projektu DIPPE (Disentangling Inclusion in Primary Physical Education)

Rješavanje problema inkluzije u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi (Disentangling Inclusion in Primary Physical Education – DIPPE) je Erasmus+ Projekt s ciljem izrade online platforme na kojoj bi učitelji osnovnih škola i učitelji pripravnici dobivali informacije o inkluziji i inkluzivnoj praksi u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture. Inkluzija je proces rješavanja i uvažavanja raznolikosti potreba učenika. Ovaj projekt usmjeren je na inkluziju djece s posebnim potrebama (PP).

Posebne potrebe (PP) odnose se na djecu koja imaju specifične potrebe učenja koje proizlaze iz spektra razlika među djecom, uključujući kognitivne, motoričke i fizičke, senzorne, komunikacijske i /ili razlike u ponašanju. Neki učitelji poistovjećuju pojam PP sa teškoćama u razvoju (TUR).

Projektni partneri su pripremili kratki upitnik za učitelje koji poučavaju Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnim školama. Bili bismo zahvalni kada biste popunili upitnik i tako osigurali informacije potrebne za razvoj online alata koji će služiti kao izvor informacija o strategijama poučavanja i resursima potpore za inkluziju sve djece u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture.

Popunjavanje upitnika ne bi trebalo trajati duže od 15 minuta. Povjerljivost podataka i anonimnost bit će osigurani. Neće se koristiti imena. Svi podatci će se pohraniti na siguran način, u skladu s važećim propisima zaštite osobnih podataka (EU Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 od 27.4.2016.). Samo će projektni partneri imati pristup ovim podatcima. Svi podatci čuvat će se 5 godina nakon završetka projekta. Nakon tog perioda, svi podatci bit će uništeni.

Zahvaljujemo na ovoj vrijednoj pomoći u prikupljanju informacija za projekt.

Upitnik DIPPE na hrvatskom jeziku

 

Koordinatori projektnih partnera:

Claude Scheuer Sveučilište u Luksemburgu, Luksemburg

Susan Marron Sveučilište Dublin City, Irska

Nicola Carse Sveučilište u Edinburghu, UK

Sanne de Vries Sveučilište primijenjenih znanosti u Hagu, Nizozemska

Catherine Carty Tehnološki Institut u Traleeu, Irska

Dana Masaryková, Sveučilište u Trnavi, Slovačka

Lucio Martinez-Alvarez Sveučilište u Valladolidu, Španjolska

Martin Holzweg Europska udruga učitelja tjelesne i zdravstvene kulture

(EUPEA), Švicarska

 

Pridruženi partneri projekta:

European Primary Physical Education Network (EPPEN)

(Europska mreža inicijalnog obrazovanja učitelja)

Irish Primary Physical Education Association Ireland (IPPEA)

(Udruga učitelja osnovnih škola)

Scottish Association of Teachers of Physical Education (SATPE) (Udruga

učitelja, nastavnika i profesora)

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content