Upisi za 2015/2016

Upisi na Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Upisi na Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2015/2016

upisi1 (1)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1/ UVJETI UPISA
Za upis na 1. godinu studija mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu prema uvjetima NISpVU-a.
2/ PRIJAVE

PRIJAVE za prvi (ljetni) rok od 09.06 do 03.07. do 13.00 sati
RAZREDBENI ISPIT 8.07. u 08.00 sati
PRIVREMENA LISTA prema rezultatima s razredbenog ispita 09.07. u 14.00 sati
ŽALBE 10.07. do 10.00 sati
KONAČNA LISTA prema rezultatima s razredbenog ispita    10.07. u 14.00 sati
UPISI od 20. do 24.07. do 13.00 sati
Prijave za drugi (jesenski) upisni rok od 31.08. do 04.09. do 13.00 sati
Razredbeni ispit 15.09. u 08.00 sati
Upisi od 23. do 25.09. do 13.00 sati

Napomena: Jesenski upisni rok održat će se isključivo ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon ljetnog roka o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni putem mrežne stranice fakulteta.

2/ RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak sastoji se od:

 • testiranja zdravstvenog statusa (sukladno Zakonu o športu) [Kandidati za razredbeni ispit trebaju donijeti svjedodžbu/uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštenog specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste sportske medicine (bilo gdje u Hrvatskoj). Pregledi kandidata za razredbeni ispit se obavljaju prema Pravilniku o zdravstvenom pregledu sportaša. Upute za liječnika OVDJE).]
 • testiranja motoričkih sposobnosti s postavljenim pragom kao izlučnim kriterijem za svaku pojedinu motoričku sposobnost
  Kandidati koji ne zadovolje jedan od izlučnih kriterija (zdravstveni status i motoričke sposobnosti) eliminiraju se iz daljnjeg razredbenog postupka.
  Kandidati koji zadovolje postavljene kriterije u cijelosti se rangiraju prema uspjehu na državnoj maturi i prema rang listi objavljenoj na stranicama NISpVU-a.

3/ OBAVIJESTI
Detaljnije obavijesti o studiju kineziologije, te informacije o upisima mogu se pronaći na web stranici: www.kifst.hr, te u Studentskoj službi fakulteta, telefonom na broj 021/302-444 ili osobno, u zgradi fakulteta u Splitu, Teslina 6, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

Sveučilišni preddiplomski studij kineziologije

Sveučilišni preddiplomski studij kineziologije strukturiran je u  6 semestara tijekom tri studijske godine.

Nastavni plan studija kineziologije sačinjavaju tri skupine predmeta:

 • Obavezni predmeti– predmeti obavezni za sve studente upisane na studij
 • Obavezni izborni moduli– Studenti se opredjeljuju za jedan od ponuđenih izbornih modula. Odabirom modula strudent se automatski opredjeljuje za skupinu predmeta koji sačinjavaju odabrani modul. Završetkom modula student stječe dopunsku kvalifikaciju na sveučilišnoj razini.
 • Izborni predmeti– u sklopu programa studenti biraju ukupno osam izbornih predmeta. Planom i programom definiran je broj izbornih predmeta u pojedinom semestru, kao i predmeti koji se u pojedinom semestru mogu upisati. Student može prikupiti ECTS bodove i objavom znanstvenog rada.

Svi studenti završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kineziologije (univ. bacc.cin.), nakon čega mogu upisati studij za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra kineziologije (mag. cin.).

Na redoviti studij kineziologije u akademskoj godini 2014/2015 upisat će se ukupno 75 studenata.

Kriteriji i postupci odabira polaznika

Razredbeni postupak na Kineziološkom fakultetu se sastoji od testiranja motoričkih sposobnosti i zdravstvenog statusa s postavljenim pragom kao izlučnim kriterijem za svaku pojedinu motoričku sposobnost. Kandidati koji zadovolje postavljene kriterije u cijelosti se rangiraju prema uspjehu na Državnoj maturi uz dodatak za kategorizirane sportaše. Kandidati koji ne zadovolje jedan od izlučnih kriterija (motoričke sposobnosti i zdravstveni status) eliminiraju se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Kandidati za studij se prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), bez obzira da li su obvezni polagati državnu maturu.

Razredbeni postupak:

1. Ispiti i bodovanje državne mature:

 

OBAVEZNI DIO

IZBORNI PREDMET

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK

STRANI JEZIK

B

B

B

NEOBAVEZAN

33%

34%

33%

Kategorija sportaša

Od 1. do 5. kategorije
 1. Kategorija – 10%
 2. Kategorija – 7%
 3. Kategorija – 5%
 4. Kategorija – 3%
 5. Kategorija – 1%

2. Provjera motoričkih sposobnosti

MUŠKARCI

 

NAZIV TESTA

OPIS TESTA

NORMA

PLIVANJE

Tehnikom po slobodnom izboru potrebno je preplivati dionicu duljine 50 metara (2×25) u što kraćem vremenu

45 sekundi

100 m Potrebno je pretrčati dionicu od 100 metara u što kraćem vremenu

13,50 sekundi

1500 m Potrebno je pretrčati dionicu od 1500 metara u što kraćem vremenu

5:30:00

SKOK U DALJ S MJESTA Sunožnim odrazom s mjesta potrebno je doskočiti što je moguće dalje

240 cm

ZGIBOVI U položaju visa na preči nadhvatom, potpunim opružanjem i savijanjem ruku potrebno je napraviti što više zgibova. Za vrijeme rada cijelo tijelo miruje (bez trzaja), a brada svaki put mora prijeći iznad preče.

7

PODIZANJE NOGU Ležeći na švedskoj klupi (koja je zakačena na švedske ljestve pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na tlo) hvatajući se pritom rukama za švedske ljestve, potrebno je napraviti što više podizanja nogu do švedskih ljestvi i nazad. Stopala pri tom moraju svaki put dodirnuti švedske ljestve.

15

PRETKLON SUNOŽNO U uspravnom stavu, sa spojenim i potpuno spruženim nogama, potrebno je sagnuti se i bez savijanja koljena dotaknuti tlo prstima

Prstima dotaknuti tlo

RITAM Pokretima rukama i nogama potrebno je prijeći četiri označena polja u određenom ritmu (ta-te, ta-te, ta, ta) što se broji kao jedan točan slijed pokreta. Rezultat je broj točno izvedenih pokreta u 15 sekundi.

3

ŽENE

 

NAZIV TESTA

OPIS TESTA

NORMA

PLIVANJE Tehnikom po slobodnom izboru potrebno je preplivati dionicu duljine 50 m (2×25) u što kraćem vremenu.

53 sekunde

100 m Potrebno je pretrčati dionicu od 100 metara u što kraćem vremenu

16,1 sekunda

800 m Potrebno je pretrčati dionicu od 800 metara u što kraćem vremenu

3:30:00

SKOK U DALJ S MJESTA Sunožnim odrazom s mjesta potrebno je doskočiti što je moguće dalje

190 cm

IZDRŽAJ U VISU ZGIBOM U položaju zgiba na preči podhvatom (brada iznad preče) potrebno je zadržati poziciju što dulje vrijeme

25 sekundi

PODIZANJE TRUPA U ležećem položaju, stopalima zakačenim za švedske ljestve, nogu savijenih pod kutom od 90 stupnjeva, te prstima isprepletenim iza glave potrebno je podizati trup do sjeda. Ruke pri tom moraju potpuno prijeći preko koljena nakon čega slijedi povratak u početni položaj. Test se izvodi u vremenu od 60 sekundi.

35

PRETKLON SUNOŽNO U uspravnom stavu, sa spojenim i potpuno pruženim nogama, potrebno je sagnuti se i bez savijanja koljena dotaknuti tlo prstima

Prstima dotaknuti tlo

RITAM Pokretima rukama i nogama potrebno je prijeći četiri označena polja u određenom ritmu (ta-te, ta-te, ta, ta) što se broji kao jedan točan slijed pokreta. Rezultat je broj točno izvedenih pokreta u 15 sekundi.

3

Pravilan način izvođenja vježbi možete pogledati OVDJE

3. Provjera zdravstvene sposobnosti

Kandidati za razredbeni ispit trebaju donijeti svjedodžbu/uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštenog specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste sportske medicine (bilo gdje u Hrvatskoj). Pregledi kandidata za razredbeni ispit se obavljaju prema Pravilniku o zdravstvenom pregledu sportaša. Upute za liječnika OVDJE).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content