Upisi 2020/2021 – stručni preddiplomski studij

Postupak prijave za upis na preddiplomski stručni studij kineziologije
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Postupak prijave  za upis na preddiplomski stručni studij kineziologije u ak. god. 2020/2021

1/ UVJETI UPISA

Na Preddiplomski stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) mogu se upisati pristupnici koji imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju i položenu državnu maturu (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije), te zadovoljavaju uvjete iz razredbenog postupka (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika), sve sukladno natječaju.

2/ PRIJAVE I UPISI ZA LJETNI UPISNI ROK

Pristupnici najprije trebaju izvršiti elektronsku prijavu Središnjem prijavnom uredu (SPU) do 20.07.2020. do 14.59 h na www.postani-student.hr. Pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. vrše prijavu na isti način prema uputama.

Nakon izvršene elektronske prijave SPU potrebno je izvršiti prijavu za razredbeni postupak Kineziološkom fakultetu u Splitu. Razredbeni postupak uključuje provjeru dokumentacije i zdravstvenog statusa. Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila strucni.studij@kifst.hr  u periodu od 01.06.2020. do 20.07.2020. sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima.

Prijava uključuje:

  1. obrazac prijave 
  2. kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
  3. dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
  4. rodni list (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
  5. dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)
  6. fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
  7. potvrda o zdravstvenom statusu izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta prema popisu – ne starije od 6 mjeseci.

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

  1. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR4124070001100643571, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak).
  2. Izjava/privola o korištenju osobnih podataka

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature (20.07.2020. do 14:59), te objave konačnih rang-lista za upis (20.07.2020. iza 16:00), i to od 21.07.2020. do 24.07.2020. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content